top of page

מערכת אזעקה ריסקו LightSYS2 

מערכת האזעקה ריסקו LightSYS2 הינה מערכת אזעקה היברידית מקצועית, קווית ואלחוטית. מאוד פופולרית בשל אופציית חיבור לאפליקציית הסמארטפון
פשוטה לתכנות והפעלה.
ניתנת לדריכה ונטרול דרך הסמארטפון מכל מקום.

הערכה כוללת:

- מערכת אזעקה ריסקו ל 8 אזורים (עם אפשרות הרחבת אזורים)

- לוח מקשים כותב עברית.

- ספק כוח.

- כרטיס רשת לאפליקציית IRISCO

 

עקרי המפרט טכני :
- אזורים: 8 עד 32 אזורים בכל קומבינציה של אזורי BUS / קווים / אלחוטיים.
- קבוצות: 4
- מדורים לקבוצה: 4
- בקרה מרחוק לאזור.
- זמן תגובה לאזור: 1 מילי שנייה, 10 מילי שנייה, 400 מילי שנייה, ½ שעה עד 4 שעות.
- ממסרים: 4 עד 14 ממסרים.
- קודי משתמש: 16
- יומן אירועים של מערכת האזעקה: 500 אירועים.
- לוחות מקשים קווים: 4.
- לוחות מקשים אלחוטיים דו – כיוונים: 4
- שלטים (חד כיוונים / דו כיווניים): 16
- קוראי תגי קירבה: 8
- מספרי "עקוב אחרי": 16
- תקשורות: מודם על גבי כרטיס מערכת, כרטיס IP עם מחבר מהיר, כרטיס GSM/GPRS עם מחבר מהיר, משדר רדיו לטווח ארוך של KP 
שימושים נוספים:
- אפליקציית שליטה במערכת האזעקה באמצעות הסמארטפון
- דף אינטרנט יעודי לשליטה ובקרה על מערכת האזעקה
- קבלת התראות באמצעות SMS ו Emails.
- קבלת הודעות קוליות
- שליטה קולית מונחת תפריט למשתמש
- שמיעה ודיבור מרחוק
 
 

 

bottom of page