top of page

גלאים:
תפקידם של הגלאים הוא כשמם, "לגלות" יש המגלים תזוזה, יש המגלים רעש, יש המגלים הצפה, ריח גז ועוד. גלאי נפח הוא הגלאי הפופולרי ביותר מבין כל הגלאים המותקנים במערכות האזעקה. ברגע שגלאי נפח מזהה גורם כלשהו שונה או חריג תפקידו להתריע לרכזת, אז נכנסת לפעולה מערכת האזעקה בהתאם להגדרות שנקבעו מראש. בשוק קיים מגוון רחב של גלאים, כל גלאי מתאים לאזורים שונים ולפרמטרים אחרים בהתאם לתנאי השטח והצורך בהגנה. הגלאי משמש כמתג וכאשר הוא מזהה שינוי הוא סוגר מעגל חשמלי ובכך מעביר אינדיקציה לרכזת. תפקידם של הגלאים הוא לזהות שינוי בשטח המבנה, שינוי בנפח, שינוי בחום, מעבר של גוף כלשהו מול הגלאי, קול גבוה מדי ועוד.
סוגי הגלאים הקיימים בשוק למערכות אזעקה:
גלאי נפח - פועל בטכנולוגיית שינוי הנפח בתוך המבנה, ברגע שהוא מזהה שינוי הוא מעביר אינדיקציה אל רכזת מערכת האזעקה.  
גלאי נפח המותאם לחיות - לייתר דיוק זהו "גלאי כלבים" ועקרון פעולתו הוא בכך שהגלאי מתעלם מתזוזות בחלק התחתון של החדר בדרך כלל בגובה ממוצע של כלבים (ניתן לכיוון) אך אם בבית יש חתול והיא תקפץ בין הרהיטים הגלאי יתריע.
גלאי אקוסטי
עובד על קול, הגלאי מזהה תדר של צליל שבירת זכוכית, משמש להגנה במקרים שקיימות שמשות במקום.
גלאי וילון
מותקנים על חלונות חיצוניים הגלאי שולח קרני אור שלא נראים לעיין בצמוד לחלון ומהווים מעיין רשת (וילון) במקביל לפתח החלון, כל חצייה של הקרניים הגלאי יתריע.
גלאי זעזועים
מותקן בד"כ על קירות גבס, קירות עץ וכמובן גם קירות בלוקים, הגלאי מרגיש רעידות בקיר ומתריע שימושי מאוד ליד כספות כאשר המטרה לזהות דפיקות של פטיש או כל זעזוע אחר.  
גלאי כספות
הוא חכם יותר ומותקן בתוך הכספת, מטרתו לזהות מס' גורמים כמו חימום, זעזוע, מפסק פתיחה ועוד.
 גלאי מגנט
יותקן בדלתות וחלונות ותפקידו לזהות פתיחה.

bottom of page