top of page

"מערכות הסבה ל"בית חכם

מתג 6 לחצנים.jpg
מתג טיימר 120.png

טכנולוגית "בית חכם" מתחלקת למספר רמות, הנמדדות על פי רמת התחכום.

ברמה הבסיסית ביותר ניתן לשלוט על נורה מרוחקת, ללא חומרה מתווכת. בקטגוריה זו ניתן גם להפעיל את הנורה ע"י שלט רחוק או באמצעות timer.

המאפיין רמה בסיסית זו הוא השליטה על אביזר בודד, ובעלויות נמוכות.

ברמה השנייה ניתן לבצע פקודות מקרו - כלומר ביצוע של מספר הוראות ברצף. כך ניתן לשלוט על מספר אביזרים ובלחיצת כפתור לכבות את כל האורות ולהוריד את כל התריסים.

הרמה השלישית מוסיפה התניות למערכת. כך למשל המערכת יכולה להפעיל צופר אם השעה היא שעת לילה ושער החניה פתוח יותר מ 10 דקות.

עד לכאן השליטה הידנית התבצעה באמצעות לחצנים או כפתורים בלבד, והממשק מאוד מוגבל.

הרמה הרביעית מוסיפה אינטרקטיביות למערכת. הכוונה היא לשליטה באמצעות מסכים, באמצעות האינטרנט, באמצעות פלאפון, SMS, email או באמצעות זיהוי קול.

רוב המערכות המוצעות היום בשוק נמצאות ברמה השלישית או ברמה הרביעית. 
חלקן יודעות להציג אינטרקטיביות (למשל באמצעות SMS), אבל לא נותנות שליטה באמצעות מסכים.

בבית חכם לא חייבים להסתפק בשליטה על אביזרי החשמל בלבד. למעשה, שליטה על הדלקת מנורות ועל התריסים לא נותנת תמורה גבוהה להשקעה.

ברמה החמישית נוספת השליטה על אביזרי audio/video באמצעות אינפרא-אדום, שליטה בתקשורת על אביזרים כמו מקרן ועוד. כך למשל ניתן בלחיצת כפתור בודדת להפעיל את המקרן, את המגבר, את ה DVD, לעמעם את האורות ולהוריד את מסך ההקרנה. נדבך זה הופך את השימוש במערכת לחוויה המשפרת את איכות החיים. מערכות אלה, בשילוב עם שליטה באמצעות מסכים, הן המערכות המספקות את השליטה הטובה ביותר.

לפגישת ייעוץ או להצעת מחיר

חייגו: 052-9271126

   "E.G.S SYSTEMS"  

מערכות אבטחה מתקדמות

bottom of page