top of page

 מצלמות נסתרות

בנוסף למצלמות הגלויות קיימת אפשרות "לשתול" באביזרים שונים מצלמות זעירות נסתרות (ראו דוגמאות מטה) מצלמות אלו משדרות תמונה, אף ניתן להקליט את אשר הן מצלמות.

כמו כן קיימות ב "E.G.S SYSTEMS" מצלמות "דמי",  מצלמות אשר גורמות למתבונן תחושה כי הוא נצפה ומוקלט אך בפועל אין כלל מצלמה וזהו אביזר דומה למצלמה- היתרון במצלמות אלו הוא שהן זולות משמעותית ממצלמות אמתיות. 

מצלמה נסתרת בגלאי נפח

מצלמה נסתרת בגלאי נפח

מפרט טכני:

 • 18 נורות לד אינפרא אדום.

 • עדשה 3.6 מ"מ (Pin-Hole).

 • רזולוציית 700 קו.

 • תפריט על גבי המסך (OSD).

 • מתאים לצפיה בסביבת תאורה פלורצנטית (Color Rolling Control).

 • ניקוי רעשים דיגיטלי (2D-DNR).

 • מיסוך שטחי תמונה (Privacy Masking).

 • פיצוי אור קדמי (HLC).

 • פיצוי אור אחורי (BLC).

מצלמה נסתרת בגלאי עשן

מצלמה נסתרת בגלאי עשן

מפרט טכני:

 • עדשה קבועה 3.6 מ"מ.

 • רזולוציית 700 קו.

 • תפריט על גבי המסך (OSD).

 • מתאים לצפיה בסביבת תאורה פלורצנטית (Color Rolling Control).

 • ניקוי רעשים דיגיטלי (2D-DNR).

 • מיסוך שטחי תמונה (Privacy Masking).

 • פיצוי אור קדמי (HLC).

 • פיצוי אור אחורי (BLC).

מצלמה נסתרת Mini

מצלמה נסתרת

מפרט טכני:

 • מצלמה נסתרת מיני (Pin-Hole).

 • עדשה 3.6 מ"מ.

 • מצלמת אבטחה ברזולוציית 700 קו (TVL).

 • תפריט על גבי המסך(OSD).

 • מתאימה במיוחד לצפייה בסביבת תאורה פלורצנטית (Color Rolling Control).

 • ניקוי רעשים דיגיטלי (2D-DNR).

 • מיסוך שטחי תמונה (Privacy Masking).

 • פיצוי אור קדמי (HLC).

 • פיצוי אור אחורי (BLC).

bottom of page